Thông tin trên blog này được viết bởi cá nhân chủ blog và chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.

Trong bất kỳ trường hợp nào,Wevina không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng website này.

Một số đường dẫn (URL) truy cập ra những trang web bên ngoài trong website này nhằm bổ sung cho nội dung bài viết, tuy nhiên nội dung trên nhưng trang web này nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi. Wevina không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website/links đó. Việc sử dụng các links/website đó trên trang này không ngụ ý hay đại diện cho quan điểm, đề xuất mà họ cung cấp.

Wevina cố gắng giữ cho website này luôn hoạt động bình thường nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting…nằm ngoài khả năng của chúng tôi, Wevina sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.

Những đường dẫn trỏ để các sản phẩm, của các trang web mua sắm nhằm mục đích hỗ trợ bạn tìm kiếm nơi mua hàng uy tín, Wevina.vn không bán hàng và cũng không chịu sự quản lý của các trang web mua sắm. Việc mua và sử dụng các sản phẩm từ những đường dẫn từ Wevina.vn do chính bạn tự nguyện thực hiện. Mọi vấn đề phát sinh sau đó bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị bán hàng