Mã giảm giá

Mã giảm giá Shopee tháng 10/2020 – Khuyến mãi mới nhất

15%
COUPON
Mã giảm giá Giảm 15% Nhà Cửa-Đời Sống
Hạn dùng: 31-10-2020
HLCOMET10
LẤY MÃ
10K
COUPON
Mã giảm giá 10K Toàn Sàn Shopee
Hạn dùng: 31-10-2020
MBSPV10
LẤY MÃ
5%
COUPON
Mã giảm giá 5% Công Nghệ
Hạn dùng: 31-10-2020
ELPHATLOC
LẤY MÃ
5%
COUPON
Mã giảm giá Giảm 5% Mẹ-Bé
Hạn dùng: 31-10-2020
MKBMHUG10
LẤY MÃ
12H: Hoàn 3%
COUPON
Mã giảm giá 12H thanh toán hóa đơn
Hạn dùng: 31-10-2020
APHDR10
LẤY MÃ
7%
COUPON
Mã giảm giá Giảm 7% Máy tính - Phụ kiện
Hạn dùng: 31-10-2020
ELCL2MIL
LẤY MÃ
Hoàn 8%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 8% Máy tính - Phụ kiện
Hạn dùng: 31-10-2020
ELCLXU8
LẤY MÃ
5%
COUPON
Mã giảm giá Giảm 5% Điện thoại
Hạn dùng: 31-10-2020
ELMT7M
LẤY MÃ
Hoàn 7%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 7% Điện Tử Công Nghệ
Hạn dùng: 31-10-2020
ELFSS10
LẤY MÃ
15%
COUPON
Mã giảm giá 0H Giảm 15% Thể Thao-Du Lịch
Hạn dùng: 31-10-2020
MASOPK10
LẤY MÃ
Hoàn 15%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 15% 4 Ngành đời sống
Hạn dùng: 31-10-2020
LIFEECS10
LẤY MÃ
100K
COUPON
Mã giảm giá Giảm 100K Huawei Flagship Store
Hạn dùng: 31-10-2020
HUAWEIOCT
LẤY MÃ
15H: 10%
COUPON
Mã giảm giá 15H Giảm 10% Cho đa số sp quốc tế
Hạn dùng: 31-10-2020
CBHUNT10
LẤY MÃ
15H: Hoàn 15%
COUPON
Mã giảm giá 15H Hoàn 15% Cho đa số sp quốc tế
Hạn dùng: 31-10-2020
CBPUSH10
LẤY MÃ
12H Hoàn 3%
COUPON
Mã giảm giá 12H Hoàn 3% nạp điện thoại
Hạn dùng: 31-10-2020
APHDR9
LẤY MÃ
5%
COUPON
Mã giảm giá 0H Giảm 5% Mẹ-Bé
Hạn dùng: 31-10-2020
MKBMFCV10
LẤY MÃ
Hoàn 8%
COUPON
Mã giảm giá 0H Hoàn 8% Từ Friso
Hạn dùng: 31-10-2020
MKBMFCVC10
LẤY MÃ
Hoàn 8%
COUPON
Mã giảm giá 0H Hoàn 8% Hàng tiêu dùng
Hạn dùng: 31-12-2020
FMCG100
LẤY MÃ
20%
COUPON
Mã giảm giá 0H Giảm 20% Hàng quốc tế
Hạn dùng: 31-10-2020
FMCGCB20
LẤY MÃ
Hoàn 6%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 6% Di Động-Phụ Kiện
Hạn dùng: 31-10-2020
ELMTCOIN6
LẤY MÃ
3%
COUPON
Mã giảm giá Giảm 3% Di Động-Phụ Kiện
Hạn dùng: 31-10-2020
ELMT800
LẤY MÃ
Hoàn 5%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 5% Điện Tử
Hạn dùng: 31-10-2020
ELMALLOCT
LẤY MÃ
200k
COUPON
Mã giảm giá Giảm 200k Thiết Bị Điện Tử
Hạn dùng: 31-10-2020
ELVIVO10
LẤY MÃ
Hoàn 8%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 8% Điện Tử
Hạn dùng: 31-10-2020
ELLOGI
LẤY MÃ
10%
COUPON
Mã giảm giá Giảm 10% Ngành tiêu dùng
Hạn dùng: 31-10-2020
FMCGC10
LẤY MÃ
7%
COUPON
Mã giảm giá Giảm 7% Điện Tử
Hạn dùng: 31-10-2020
ELSEB10
LẤY MÃ
Hoàn 100%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 100% Điện tử quốc tế
Hạn dùng: 31-10-2020
ELCB10
LẤY MÃ
Hoàn 8%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 8% Camera - Phụ kiện máy ảnh
Hạn dùng: 31-10-2020
ELCAOCT
LẤY MÃ
10%
COUPON
Mã giảm giá Giảm 10% Nhà Cửa-Đời Sống
Hạn dùng: 31-10-2020
HLSEB10
LẤY MÃ
8%
COUPON
Mã giảm giá Giảm 8% 5 Ngành tiêu dùng
Hạn dùng: 31-10-2020
FMCGT10
LẤY MÃ
Hoàn 5%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 5% 5 Ngành tiêu dùng
Hạn dùng: 31-10-2020
FMCG5
LẤY MÃ
Hoàn 8%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 8% 5 Ngành tiêu dùng
Hạn dùng: 31-10-2020
FMCG8
LẤY MÃ
Hoàn 10%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 10% 4 ngành đời sống
Hạn dùng: 31-10-2020
LIFEXUOCT
LẤY MÃ
Hoàn 100%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 100% 4 ngành đời sống
Hạn dùng: 31-10-2020
LIFECB10
LẤY MÃ
Hoàn 100%
COUPON
Mã giảm giá 0H Hoàn 100% Đồ chơi
Hạn dùng: 31-10-2020
TOYOCT
LẤY MÃ
Hoàn 10%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 10% Mẹ-Bé
Hạn dùng: 31-10-2020
MKBCMUM
LẤY MÃ
10K
COUPON
Mã giảm giá 10K Từ Nowship
Hạn dùng: 31-10-2020
NOWSHIPOCT2
LẤY MÃ
30%
DEAL
Giảm 30% Khi thanh toán bằng thẻ quốc tế CIMB
Hạn dùng: 31-12-2020
XEM KHUYẾN MẠI
30K
DEAL
Giảm 30K Thanh toán qua thẻ quốc tế Sacombank
Hạn dùng: 30-09-2021
XEM KHUYẾN MẠI
15H: 150k
COUPON
Mã giảm giá 15h Từ Cindy
Hạn dùng: 31-12-2020
COSCHAMDA
LẤY MÃ
10H: 100k
COUPON
Mã giảm giá 10h Từ Bio Essence
Hạn dùng: 31-12-2020
COSBIODEP
LẤY MÃ
10%
COUPON
Mã giảm giá Từ Mars Petcare
Hạn dùng: 31-12-2020
MARS10
LẤY MÃ
Hoàn 10%
COUPON
Mã giảm giá Sức khỏe sắc đẹp
Hạn dùng: 31-12-2020
COS1809
LẤY MÃ
5%
COUPON
Mã giảm giá Giảm 5% Từ Nestle
Hạn dùng: 31-10-2020
MKBMNAN10
LẤY MÃ
15H: Hoàn 15%
COUPON
Mã giảm giá 15h Thời Trang Nam
Hạn dùng: 31-12-2020
MAHUNT1509A
LẤY MÃ
8%
COUPON
Mã giảm giá Chăm Sóc Nhà Cửa từ PG
Hạn dùng: 31-10-2020
HCPG10
LẤY MÃ
Hoàn 6%
COUPON
Mã giảm giá Thiết Bị Điện Tử
Hạn dùng: 31-10-2020
ELCECOIN
LẤY MÃ
Hoàn 5%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 5% Điện gia dụng
Hạn dùng: 31-10-2020
ELHAXU10
LẤY MÃ
8%
COUPON
Mã giảm giá Từ WD
Hạn dùng: 30-10-2020
ELWDSD
LẤY MÃ
10%
COUPON
Mã giảm giá Từ Unilever
Hạn dùng: 31-10-2020
COSUI10
LẤY MÃ
Hoàn 7%
COUPON
Mã giảm giá Camera - Phụ kiện máy ảnh
Hạn dùng: 31-10-2020
ELCACOIN10
LẤY MÃ
10%
COUPON
Mã giảm giá Từ Farmasi
Hạn dùng: 31-10-2020
COSFAR10
LẤY MÃ
10K
COUPON
Mã giảm giá 10K 5 Ngành tiêu dùng
Hạn dùng: 31-10-2020
FMCGCB10
LẤY MÃ
85
COUPON
Mã giảm giá 8% Từ Unilever
Hạn dùng: 31-10-2020
HCULV10
LẤY MÃ
5%
COUPON
Mã giảm giá Giảm 5% Từ Pampers
Hạn dùng: 31-10-2020
MKBMPP10
LẤY MÃ
8%
COUPON
Mã giảm giá 8% shop Maxkleen_officialstore
Hạn dùng: 31-10-2020
HCMK10
LẤY MÃ
Hoàn 15%
COUPON
Mã giảm giá Giày Dép Nam shop mall
Hạn dùng: 31-10-2020
MAMSMALL10
LẤY MÃ
Hoàn 15%
COUPON
Mã giảm giá Thể Thao-Du Lịch shop mall
Hạn dùng: 31-10-2020
MASOMALL10
LẤY MÃ
Hoàn 15%
COUPON
Mã giảm giá Thể Thao-Du Lịch
Hạn dùng: 31-10-2020
MASO10
LẤY MÃ
Hoàn 15%
COUPON
Mã giảm giá Đồng Hồ
Hạn dùng: 31-10-2020
WTCHOCT
LẤY MÃ
8%
COUPON
Mã giảm giá Đồ gia dụng Comet
Hạn dùng: 31-10-2020
ELCOMET10
LẤY MÃ
Hoàn xu 10%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 10% 4 ngành đời sống tag hoàn xu
Hạn dùng: 31-10-2020
LIFESTYLECCB10
LẤY MÃ
Hoàn 15%
COUPON
Mã giảm giá Giày Dép Nam
Hạn dùng: 31-10-2020
MAMS10
LẤY MÃ
Lưu Mã Freeship Airpay
DEAL
21h Mã Freeship Airpay
Hạn dùng: 31-12-2020
XEM KHUYẾN MẠI
20H: 200k
COUPON
Mã giảm giá 20H: Giảm 200k Mỹ phẩm Loreal - Maybelline
Hạn dùng: 31-12-2020
CPD200
LẤY MÃ
20k
COUPON
Mã giảm giá Từ Fresh
Hạn dùng: 31-12-2020
COSFRESH
LẤY MÃ
30k
COUPON
Mã giảm giá Từ Deli
Hạn dùng: 31-12-2020
DELI30
LẤY MÃ
15%
COUPON
Mã giảm giá Từ Book CLub
Hạn dùng: 31-10-2020
BM10BOOKCLUB
LẤY MÃ
12H: 50k
COUPON
Mã giảm giá Từ Nestle
Hạn dùng: 31-12-2020
MKBMHUNT50
LẤY MÃ
0H: Deal 8k
DEAL
0H: Deal 8k
Hạn dùng: 31-12-2020
XEM KHUYẾN MẠI
Hoàn 15
COUPON
Mã giảm giá Từ Genni x Pixie
Hạn dùng: 31-12-2020
WSPIXI300
LẤY MÃ
9H: Hoàn 100%
COUPON
Mã giảm giá 9h Sức khỏe sắc đẹp
Hạn dùng: 31-12-2020
COS88K
LẤY MÃ
50k
COUPON
Mã giảm giá Giảm 50k đơn hàng Laneige từ 500k của Laneige Official Store
Hạn dùng: 31-12-2020
LANEAUG50
LẤY MÃ
Hoàn 5%
COUPON
Mã giảm giá Thú Cưng
Hạn dùng: 31-10-2020
PETT10
LẤY MÃ
Hoàn 5%
COUPON
Mã giảm giá Bách Hóa Online
Hạn dùng: 31-10-2020
GROT10
LẤY MÃ
15%
COUPON
Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 100K Nhà Cửa-Đời Sống
Hạn dùng: 31-12-2020
HLBEST88
LẤY MÃ
10%
COUPON
Mã giảm giá 5 Ngành hàng tiêu dùng
Hạn dùng: 31-12-2020
FMCGMDD88
LẤY MÃ
8%
COUPON
Mã giảm giá Giảm 8%
Hạn dùng: 31-12-2020
88BATNGO
LẤY MÃ
0H: Hoàn 100%
COUPON
Mã giảm giá 0H Cho tất cả các sp có tag hoàn xu
Hạn dùng: 31-12-2020
CCB88K0H27
LẤY MÃ
0H: 15%
COUPON
Mã giảm giá 0H: Giảm 15% Cho tất cả sản phẩm có logo Xtra
Hạn dùng: 31-12-2020
FSSHOT29
LẤY MÃ
Hoàn 6%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 6% Điện Tử Công Nghệ
Hạn dùng: 31-10-2020
ELCOIN300
LẤY MÃ
Hoàn 8%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 8% Điện Gia Dụng
Hạn dùng: 31-10-2020
ELHACOIN10
LẤY MÃ
Hoàn 15%
COUPON
Mã giảm giá 15% Giày Dép Nữ
Hạn dùng: 31-10-2020
WST10
LẤY MÃ
15k
COUPON
Mã giảm giá Giảm 15k Phụ Kiện Nữ shop bluepeach.jewellery
Hạn dùng: 31-12-2020
FABLUETEA
LẤY MÃ
15%
DEAL
Ưu đãi Thẻ thanh toán JCB
Hạn dùng: 21-03-2021
XEM KHUYẾN MẠI
7%
COUPON
Mã giảm giá Laptop-Phụ Kiện
Hạn dùng: 31-10-2020
ELCL2MIL
LẤY MÃ
Hoàn 15%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 15% Thời Trang Nam shop mall
Hạn dùng: 31-10-2020
MAMALL10
LẤY MÃ
Hoàn 20k
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 20k Nhà Cửa-Đời Sống
Hạn dùng: 31-10-2020
HLXU10
LẤY MÃ
Hoàn 100%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 100% Nhà Sách Online
Hạn dùng: 31-10-2020
BM10SALE
LẤY MÃ
20k
COUPON
Mã giảm giá mediheal__officialstore
Hạn dùng: 31-12-2020
MEDIHEAL5
LẤY MÃ
100K
DEAL
Ưu đãi Shopee cho thẻ thanh toán ACB
Hạn dùng: 31-12-2020
XEM KHUYẾN MẠI
HOT
DEAL
Shopee cho phép dùng 3 mã giảm giá Shopee 1 lúc
Hạn dùng: 31-12-2020
XEM KHUYẾN MẠI
MGG
DEAL
Độc quyền Mã giảm giá Shopee tổng hợp tất cả các shop tất cả ngành hàng
Hạn dùng: 31-12-2020
XEM KHUYẾN MẠI
Hoàn 100%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 100% Ôtô-Xe Máy
Hạn dùng: 31-10-2020
AU0110
LẤY MÃ
Hoàn 15%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 15% Thời Trang Nam
Hạn dùng: 30-10-2020
MA10
LẤY MÃ
Hoàn 5%
COUPON
Mã giảm giá Hoàn 5% Mẹ-Bé
Hạn dùng: 31-10-2020
MKBCT10
LẤY MÃ

Mua sắm là nhu cầu và cũng là sở thích của nhiều người, đặc biệt khi công nghệ và internet phát triển, các trang bán hàng trực tuyến càng xuất hiện phổ biến hơn, hình thức mua sắm trực tuyến cũng được ưa chuộng hơn vì tính tiện lợi của nó. Ngoài ra các chính sách giảm giá, khuyến mãi cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều khách hàng mua hàng online. Shopee là một trong số những trang bán hàng trực tuyến có nhiều mã giảm giá cực hot cho người mua hàng. Cùng tham khảo một số mã giảm giá shopee mới nhất bên dưới để sử dụng cho các đơn hàng sắp tới của mình nhé.

Mã giảm giá shopee là gì?

Mã giảm giá Shopee là một đoạn ký tự do Shopee hoặc Nhà bán hàng trên Shopee tạo ra. Những đoạn mã này sẽ giúp bạn được chiết khấu, giảm giá một số tiền nhất định khi mua sắm trên Shopee Việt Nam. Mức giảm giá phụ thuộc vào giá trị theo quy định của mã Voucher giảm giá đó. Có thể là 5%, 10%, 20%… hoặc giảm trực tiếp 10K, 20K, 50K…

Tùy theo chương trình khuyến mãi, tùy theo ngân sách của nhà cung cấp mà họ có thể đặt ra quy định cho các mã voucher giảm giá này. Các quy định bao gồm giá trị giảm, mức giảm tối đa…

Ngoài tên gọi là mã giảm giá Shopee thì những những thuật ngữ như voucher Shopee, Coupon Shopee, hay mã code giảm giá Shopee đều mang một ý nghĩa tương tự nhau.

Hướng dẫn nhập mã giảm giá shopee

Bước 1: Tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm muốn mua.

Bạn đăng nhập tài khoản Shopee của mình trên website hoặc trên ứng dụng điện thoại.

Sau đó bạn tìm kiếm sản phẩm muốn mua bằng cách gõ từ khóa ở ô tìm kiếm hoặc tìm ở các danh mục ngành hàng. Sau đó bạn cho sản phẩm ưa thích vào giỏ hàng để thanh toán.

Bước 2: Vào giỏ hàng để thanh toán cho đơn hàng.

Bạn bấm chọn vào biểu tượng giỏ hàng ở góc trên bên phải để thanh toán.

Sau khi chọn vào biểu tượng giỏ hàng, chọn tiếp MUA HÀNG. bạn sẽ thấy ô với dòng chữ Vui lòng nhập mã khuyến mãi như hình dưới.

Bước 3: Nhập mã giảm giá Shopee

Bạn nhập mã giảm giá tương ứng với sản phẩm của bạn. Nếu mã còn hiệu lực sử dụng, hệ thống sẽ tự động trừ cho bạn số tiền được giảm tương ứng.

Bước 4: Đặt hàng

Sau khi nhập mã giảm giá Shopee xong, bạn bấm chọn vào ô ĐẶT HÀNG. Đến đây bạn đã hoàn tất việc mua hàng trên Shopee.

Các bước đặt hàng và nhập mã cũng tương tự khi mua hàng trên ứng dụng của Shopee bạn nhé.

Một số lưu ý khi sử dụng mã giảm giá Shoppee

1. Một đơn hàng chỉ sử dụng được một mã giảm giá Shopee.

Với một đơn hàng trên Shopee bạn chỉ sử dụng duy nhất được một mã giảm giá. Bạn không thể áp dụng đồng thời các voucher khác nhau trong cùng một đơn hàng.

Vì vậy, nếu đơn hàng của bạn có nhiều mã giảm giá có thể sử dụng thì bạn hãy chọn mã giảm giá nào tốt nhất nhé.

2. Một tài khoản Shopee chỉ sử dụng một mã giảm giá Shopee được một lần duy nhất.

Một tài khoản đăng ký trên Shopee chỉ sử dụng 1 mã giảm giá được 1 lần duy nhất. Nếu bạn đã sử dụng rồi thì sẽ không áp dụng lại mã đó được nữa kể cả khi mã giảm giá đó còn lượt dùng hay còn hạn sử dụng.

Muốn dùng lại mã giảm giá đó chỉ có cách bạn tạo tài khoản mới. Tuy nhiên bạn cũng cần phải cẩn thận tránh bị khóa vĩnh viễn số điện thoại hoặc địa chỉ nhận hàng của mình. Vì Shopee không cho phép hành vi mua đi bán lại của khách hàng.

3. Mã giảm giá Shopee có hạn sử dụng và có thể hết lượt dùng trước khi hết hạn.

Khi một mã giảm giá Shopee được tung ra sẽ kèm theo hạn sử dụng. Những voucher dành cho các thương hiệu, ngành hàng cụ thể thường có thời hạn trong vòng một tháng. Những mã giảm giá Shopee dùng chung thì thường không được ghi kèm hạn sử dụng. Nhưng sẽ giới hạn lượt dùng vì thế những mã dùng chung thường sẽ hết lượt dùng rất nhanh.

Bạn cũng sẽ gặp trường hợp mã giảm giá Shopee còn hạn sử dụng nhưng nhập vào lại không được. Lí do là các mã này đã hết lượt dùng hoặc hết ngân sách khuyến mãi của chương trình.

4. Mã giảm giá Shopee phải nhập trước khi đặt hàng. 

Khi mua hàng, tại bước thanh toán cuối cùng sẽ có ô trống để bạn nhập mã giảm giá Shopee. Nếu như bạn không nhập mã voucher mà đặt hàng luôn thì sẽ không có cơ hội sử dụng mã giảm giá được nữa. Chỉ có trường hợp bạn hủy đơn hàng đó đi đặt lại thì mới nhập mã được thôi.

5. Mã giảm giá Shopee không quy đổi được thành tiền mặt

Mã giảm giá Shopee chỉ sử dụng để thanh toán khi đặt hàng online trên Shopee. Vì vậy chúng không có giá trị để quy đổi thành tiền mặt.

Nếu đơn hàng bạn đặt không sử dụng hết giá trị của mã giảm giá thì phần tiền còn thừa cũng không được hoàn trả. Bạn cũng không thể dùng mã giảm giá đó cho lần mua hàng sau.

Ví dụ: bạn có 1 mã giảm giá 500K, nhưng đơn hàng của bạn chỉ là 300K. Nếu bạn áp mã này vào thì sẽ được giảm luôn 300K đó. Còn 200K thừa cũng sẽ mất đi mà không được hoàn trả hay sử dụng tiếp.

Các mã giảm giá Shopee trên có thể giúp bạn tiết kiệm được kha khá trong quá trình mua sắm của mình đấy. Chúc các bạn mua được nhiều sản phẩm tốt, giá rẻ.

Back to top button